TTT1 Tohum Temizleme Tesisi

Tarladan toplanan tahılın temizlenmesi, sınıflandırması, ilaçlanıp torbalanması

Tesiste Kullanılan Ana Makinalar:

BTT643 Tohum Temizleme 3 Gözlü

Çeşitli hububatların temizlenmesinde ve tohum olarak sınıflandırılmasında kullanılır. 3 Elekli sistemdir.

BOT1 Ön Temzileme

Tarladan gelen ürünün kaba ve ince parçalardan ayrışması için Ön Temizleme

BTI1 Toz İlaçlama

Toz ilaç ile hububatın yüzeyinin ilaçlanıp tohum ekimine hazırlanmasını sağlar.

BET100 Elevator

Ürünlerin bir açı ile dikey olarak taşınmasını sağlar.

BTR440 Triyör 

Kırık, siyah ot taneleri, istenmeyen diğer maddelerden ayırmak için kullanılır.

BSS5DM

Kare Silo 4 Ton Buğday

Kapasite

Saatte 400-600 kg buğday işleme

Yerleşim

Yükseklik 5 metre, Genişlik 3 metre,

Uzunluk 12 metre

Enerji

3 Faz 380V 35 kW/saat